Zakres usług

Oferujemy usługi w różnych dziedzinach i gałęziach prawa, które skierowane są zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Współpracujemy także ze skuteczną kancelarią komorniczą i wiodącą kancelarią notarialną.

 • świadczymy Polakom przebywającym na stałe za granicą pomoc w zakresie spraw sądowych, urzędowych i innych formalności w Polsce
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców i firm
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • prawo karne, karne skarbowe i gospodarcze
 • prawo spółek handlowych
 • prawo cywilne (sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, roszczenia wynikające z umów, m.in. najmu, pożyczki)
 • prawo rodzinne (rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku)
 • prawo spadkowe
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne
 • Konwencja Haska (uprowadzenie dzieci za granicę)
 • prawo kanoniczne (stwierdzenie nieważności małżeństwa, tzw. "rozwód kościelny")

O kancelarii

Kancelaria adwokacka posiada główną siedzibę w Krakowie, jednak swoje usługi świadczy na terytorium całego kraju, na rzecz klientów indywidualnych, jak również klientów biznesowych. Dobro każdego klienta jest dla nas najważniejsze.

Adwokaci świadczą swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych i biznesowych, na terytorium całego kraju, a główna siedziba kancelarii znajduje się w Krakowie. Dobro każdego klienta jest dla nas najważniejsze. Sprawy prowadzimy z należytą starannością i pełnym zaangażowaniem. Naszych klientów reprezentujemy we wszystkich stadiach w sprawach karnych, gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i administracyjnych. Profesjonalnie przygotowujemy pisma procesowe, opinie prawne, ugody, a także inne pisma na życzenie klienta.

O kancelarii LEXAY

Zespół

Adwokat

Magdalena Jędrocha

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską pt. “Handel ludźmi w aspekcie prawnym i społecznym” pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Po studiach odbyła aplikację adwokacką w Krakowie zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w prawie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego i tzw. przestępstw “białych kołnierzyków”. W zakresie jej zainteresowań pozostaje także prawo cywilne oraz prawo spółek handlowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych krakowskich kancelariach, reprezentując klientów w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej. We współpracy z zagranicznym kancelariami, reprezentuje podmioty w postępowaniach międzynarodowych, gdzie wartości przedmiotu sporu wynoszą kilkanaście milionów euro.

Uczestniczka wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Adwokat

Joanna Zbierzchowska-Ochałek

Absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Kontynuowała naukę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2013-2015 odbyła aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. 27 kwietnia 2016 r. została wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Obecnie w celu uzyskania uprawnień adwokata kościelnego studiuje na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki współpracy z renomowanymi krakowskimi kancelariami, zaś soft skills dzięki m.in. członkostwu w samorządach uczniowskich, następnie studenckich, a finalnie w samorządzie aplikantów adwokackich.

Posługuje się biegle językiem angielskim (w tym prawniczym). Posiada certyfikat mediatora w sprawach gospodarczych.

Uczestniczka wielu sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Adwokat

Aleksandra Kotwica

Absolwentka studiów na kierunkach socjologia i prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, po złożeniu egzaminu zawodowego z wynikiem pozytywnym, została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Przez ostatnich 5 lat zdobywała doświadczenie zawodowe w spółkach kapitałowych jako in-house lawyer oraz renomowanych warszawskich kancelariach, świadcząc obsługę prawną, korporacyjną i procesową na rzecz podmiotów z branży nieruchomości (w tym deweloperów, stron procesu inwestycyjno-budowlanego) w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, jak również Spółki Skarbu Państwa, funduszy inwestycyjnych, dużego banku, spółdzielni mieszkaniowych, fundacji. Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa obrotu nieruchomościami oraz spółek kapitałowych, posiada praktyczną wiedzę z zakresu prawa kontraktów, handlowego, administracyjnego. Z powodzeniem występowała przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami państwowymi, samorządowymi w sprawach dot. szeroko rozumianego procesu budowlanego, ochrony dóbr osobistych, odszkodowawczych.

Lubi kino i literaturę sci-fi, politykę i publicystykę oraz modę vintage.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia dla firm, organów samorządowych oraz pracowników jednostek naukowych w zakresie: prawo pracy; ubezpieczenia społeczne; spółki prawa handlowego; podatki, rachunkowość i finanse; informacja naukowa; ochrona danych osobowych (RODO). Inny, dowolny temat szkolenia do uzgodnienia.

Mogą Państwo skorzystać z naszych usług między innymi w Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie, Warszawie, Kielcach, Katowicach i Wrocławiu. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innym mieście po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kontakt

adw. Magdalena Jędrocha
+48 501 177 089
adw. Joanna Zbierzchowska-Ochałek
+48 798 982 352

Adresy kancelarii:

Kraków:
al. Beliny-Prażmowskiego 9/3
31-514 Kraków
Kielce:
Familijna 14
26-052 Zagrody

Miejsce przyjazne dzieciom